Jul
24
 1. Za otroke se smatrajo osebe do dopolnjenega 15. leta starosti
 2. Ribolovno dovolilnico za solov z otrokom lahko kupi samo RIBIČ Z OPRAVLJENIM RIBIŠKIM IZPITOM, ki prav tako lovi v istem terminu
 3. Dovoljen je samo ribolov belih rib
 4. Dovoljeni način ribolova je na ENO ribolovno palico z ENO navezo ter trnkom
 5. Lastnik dovolilnice (otrok) sme uporabljati tehniko TALNEGA ribolova ALI ribolova NA POVRŠINI
 6. Dovoljeno je loviti na celotni površini jezera, a le v neposredni bližini odraslega ribiča z izpitom
 7. Ujete ribe je dovoljeno vzeti, če so ujete v skladu z vsemi pravili, ki veljajo za ribolov belih rib

ODRASLI RIBIČ IN OTROK SMETA SKUPAJ IZKORISTITI LE ENO DNEVNO KVOTO UPLENA

Jul
24
 1. Za otroke se smatrajo osebe do dopolnjenega 15. leta starosti
 2. Zaradi varnosti mora imeti otrok vedno v bližini tudi odraslo osebo
 3. Dovoljen je samo ribolov belih rib
 4. Dovoljeni način ribolova je na ENO ribolovno palico z ENO navezo ter trnkom
 5. Dovoljen je le ribolov NA POVRŠINI t.j. z plovcem (ribolov na dnu torej NI dovoljen)
 6. Dovoljeno je loviti le v neposredni bližini Ribiške koče na Brezovi ali čolnarne Muzelj
 7. Ujete ribe je potrebno vrniti nazaj v vodo
Jul
24
 1. Ribolov se lahko izvaja z NAJVEČ DVEMA ribolovnima palicama ter ENO navezo z vabo na vsaki palici
 2. Z veljavno ribolovno dovolilnice je dovoljen ribolov vseh vrst belih rib v Šmartinskem jezeru
 3. Ribolov belic je dovoljen samo iz obale
 4. Nočni ribolov belic NI dovoljen
 5. Belice je dovoljeno loviti z vabami rastlinskega ali živalskega izvora
 6. Za vabo je prepovedana uporaba živih živali, razen deževnikov in kostnih črvov
 7. Za ribolov belic se lahko uporablja samo trnek enojček
 8. Upoštevajoč lovopuste je ribolov določene ribje vrste PREPOVEDAN:
  1. linja med 01.05. in 30.06.
  2. ploščiča med 01.05. in 30.06.
  3. androge med 01.05. in 30.06.
  4. rdečeperke med 01.04 in 30.06.
  5. rdečeoke med 01.04 in 30.06.
  6. zelenike med 01.04 in 30.06.
  7. beli amur, sivi tolstolobik in gojeni krap nimajo lovopusta
 9. Najmanjše mere za uplen določene ribje vrste so:
  1. linj 30 cm
  2. ploščič 30 cm
  3. androga 26 cm
  4. gojeni krap 30 cm
  5. beli amur 50 cm
  6. rdečeperka, rdečeoka in zelenika nimajo najmanjše mere
 10. Skladno z Ribiško gojitvenim načrtom RD Celje je na Šmartinskem jezeru od 01.01.2012 dalje prepovedan uplen krapa s težo nad 5 kg
 11. Dnevno je dovoljeno upleniti 1 (enega) krapa ali amurja ali tolstolobika ALI 2 (dva) linja, 4 ploščiče ali androge ALI do 2 kilograma ribjega drobiža (rdečeperka, rdečeoka, zelenika, ostriž…)
 12. Med 15.10. ter 31.12. je dovoljen ribolov belic le na način ujemi & izpusti
Jul
24
 1. Z veljavno dovolilnico je dovoljen samo namenski ribolov krapa in amurja
 2. Ribolov se lahko izvaja z NAJVEČ DVEMA ribolovnima palicama ter ENO navezo z vabo na vsaki palici
 3. Ločimo dnevno in nočno ribolovno dovolilnico za način ujemi & izpusti
 4. Nočni ribolov je dovoljen samo na za to označenih predelih jezera
 5. Ribič, ki izvaja ribolov v nočnem času mora zagotoviti učinkovito in v okolju vidno osvetlitev svojega ribolovnega mesta. Svetlobni snop ne sme biti usmerjen v vodo oz. ne sme služiti privabljanju rib.
 6. Priporočena je uporaba mreže za zajemanje s stranico daljšo od 90 cm in uporaba blazine za tehtanje
 7. Za ribolov se lahko uporablja samo trnek enojček
 8. Prepovedana je uporaba shock-leaderja
 9. Prepovedana je uporaba pletenice kot osnovne ribiške vrvice (dovoljena na spod ali marker palici)
 10. Prepovedana je uporaba naveze ZIG-RIG
 11. Dolžina predvrvice, merjeno od vrtljivke do trnka, je lahko največ 30 cm
 12. Debelina ribiške vrvice mora biti najmanj 0,30 mm
 13. Prepovedano je shranjevanje rib v mrežo čuvarico
 14. Dovoljeno je krmljenje iz čolna, čoln se sme uporabljati tudi za primer reševanja ribe iz vej ali štorov
 15. Dovoljena je uporaba čolna za markiranje in sondiranje
 16. Dovoljena je uporaba daljinsko vodenih modelov plovil z namenom privabljanja rib 
 17. Razvoz vab je prepovedan tako z čolnom kot tudi z daljinsko vodenimi modeli plovil

Po občinskem odloku je taborjenje ob Šmartinskem jezeru prepovedano. Vsakdo ima pravico, da se pred vremenskimi vplivi zaščiti z primernimi sredstvi. Rezerviranje ribolovnih mest ni dovoljeno. Prepovedano je postavljanje kamp prikolic na trasi za nočni ribolov

Jul
24
 1. Z veljavno ribolovno dovolilnice je dovoljen ribolov ščuke, soma ali smuča
 2. Ribolov se lahko izvaja le z ENO ribolovno palico ter ENO navezo z vabo
 3. Ribe roparice je dovoljeno loviti z vabami rastlinskega ali živalskega izvora
 4. Za vabo je prepovedana uporaba živih živali, razen deževnikov
 5. Ribolov rib roparic je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki)
 6. Nočni ribolov rib roparic NI dovoljen
 7. Ribolov rib roparic se lahko izvaja iz obale ali iz čolna
 8. Upoštevajoč lovopuste je ribolov določene ribje vrste PREPOVEDAN:
  1. soma med 01.05. in 30.06. 
  2. ščuke med 01.02. in 30.04. 
  3. smuča med 01.03. in 31.05.
 9. Ribolov soma je v Šmartinskem jezeru od 01.01. do 30.04. dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki in z vabami rastlinskega in živalske izvora, razen mrtve ribe (smuča od 01.01. – 29.02., ščuke od 01.01. – 31.01.)
 10. Od 01.06. do 15.10. je v Šmartinskem jezeru ribolov na ščuko in smuča dovoljen z umetnimi vabami ter mrtvo ribo (na soma od 01.07 .do 15.10.); soma se sme loviti tudi na vabe rastlinskega in živalskega izvora 
 11. Od 16.10. do 31.12. je ribolov na soma, smuča ter ščuko dovoljen izključno na vlek in vijačenje
 12. Najmanjše mere za uplen določene ribje vrste so:
  1. som 60 cm (dnevno je dovoljeno upleniti 2 kom)
  2. ščuka 50 cm (dnevno je dovoljeno upleniti 1 kom)
  3. smuč 50 cm (dnevno je dovoljeno upleniti 1 kom)

adrenalin

nasvet

aktivno

za

dober tek

današnji

počitek

izlet