Jul
24

1. RIBOLOVNA DOVOLILNICA 

 1. Dnevna ribolovna dovolilnica se izdaja samo za čas enega dne ALI ene noči. Trodnevna ribolovna dovolilnica se  izdaja za čas treh dni BREZ noči. 
 2. Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in je veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik. 

2. ČAS RIBOLOVA 

 1. Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka, za nočni čas se šteje čas od mraka do zore. 
 2. Zora nastopi eno uro pred sončnim vzhodom, mrak pa nastopi eno uro po zahodu sonca. Za določitev časa sončnega vzhoda in zahoda se upoštevajo podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. 

3. NOČNI RIBOLOV 

 1. Nočni ribolov je dovoljen samo za lov krapa z obtežilnikom po sistemu UJEMI & IZPUSTI v Šmartinskem jezeru na posebej določenih mestih. 
 2. Pri nočnem ribolovu je prepovedana uporaba svetlobnih teles za privabljanje rib in razsvetljevanje. 

Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba svetlobnih teles za lastne potrebe ribiča in označevanje plovcev, ki pa ne smejo biti usmerjene v brežino ali vodo.

4. EVIDENCA UPLENA 

 1. Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisovati uplen. 
 2. Ribič, ki poseduje to dnevno ribolovno dovolilnico mora dovolilnico po končanem ribolovu vrniti na prodajno mesto ali dosegljivemu ribiškemu čuvaju. 

5. RIBOLOVNI NAČINI TER OPREMA 

 1. Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, kjer je naveza z eno vabo. 
 2. Ribolov rib roparic se izvaja samo z eno ribiško palico, ribolov krapovcev se lahko izvaja hkrati z največ dvema ribiškima palicama. 
 3. Pri ribolovu belih rib je prepovedana uporaba pletenice kot osnovne ribiške vrvice, prepovedana je uporaba naveze ZIG-RIG, prepovedana je uporaba shock-leaderja. 
 4. Debelina osnovne ribiške vrvice pri lovu krapavcev mora biti vsaj 0,30 mm, dolžina predvrvice, merjeno od vrtljivke do trnka, pa sme biti največ 30 cm. 
 5. Priporoča se uporaba podmetalke in blazine za varno odpenjanje rib. 

6. RIBOLOVNE TEHNIKE 

 1. Ribolov belih rib je dovoljen z uporabo vseh ribolovnih tehnik. Ribolov belih rib iz čolna je prepovedan. 
 2. Čoln se sme uporabljati za privabljanje rib ter reševanje rib iz vodnih ovir. Iz čolna je dovoljeno tudi sondiranje dna ter markiranje mesta privabljanja rib.
 3. Ribolov ščuke, smuča in soma je dovoljen tudi z uporabo drugih ribolovnih tehnik vključno z ribolovom na vlek in vijačenje iz čolna. 

7. DOVOLJENE VABE IN VABE ZA PRIVABLJANJE RIB 

 1. Ribolov krapovcev je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora. 
 2. Ribolov soma je od 01.01. do 30.04. dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki in z vabami rastlinskega in živalskega izvora, razen mrtve ribe (smuča od 01.01. – 29.02., ščuke od 01.01. – 31.01.) 
 3. Od 01.06. do 15.10. je ribolov na ščuko in smuča dovoljen z umetnimi vabami ter mrtvo ribo (na soma od 01.07.) Ribolov soma je v tem obdobju dovoljen tudi na druge vabe rastlinskega in živalskega izvora. 
 4. Od 16.10. do 31.12. pa je ribolov na soma, smuča ter ščuko dovoljen izključno na vlek in vijačenje. 
 5. Ribolov rib roparic je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki). 
 6. Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba: živih živali (razen deževnikov in kostnih črvov), živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave ter snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine. 
 7. Prepovedano je razvažanje naveze z vabo ali brez s pomočjo čolna in plovila na daljinsko vodenje. 
 8. Skupna količina vabe za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg vabe živalskega izvora. 

8. RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI TER OBVEZEN DODATNI PRIBOR 

 1. Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. 
 2. Ujete ribe se mora takoj žive spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči. 
 3. Uporaba mrež za shranjevanje živih rib ni dovoljena. 
 4. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič obvezno pri sebi pribor za odpenjanje (pean ali klešče). 

9. NAJMANJŠE LOVNE MERE IN VARSTVENE DOBE 

 1. Ribič mora upoštevati najmanjše lovne mere in varstvene dobe posameznih vrst ribolovnih rib v Donavskem povodju, ki so predpisane s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah. 
 2. Ribolov na Šmartinskem jezeru je v primeru, da na jezeru ni ledu dovoljen od 01.01. dalje in se v kolikor na jezeru ni ledu zaključi s 31.12. 
 3. Med 15.10. ter 31.12. je dovoljen ribolov belih rib le na način Ujemi & Izpusti 

10.DOVOLJEN UPLEN 

 1. Dovoljen uplen na ribolovni dan z veljavno ribolovno dovolilnico je do 5 kg rib s predpisano najmanjšo lovno mero. Ne glede na to določbo je dovoljen uplen ene ribe z maso nad 5 kg oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg. 
 2. Dovoljen dnevni uplen rib glede na vrsto je naslednji: 1 (eden) krap ali amur ali tolstolobik ali 4 (štiri) ploščiče, androge ali linje ali 1 (eden) smuč ali ščuka ali 2 (dva) soma. 
 3. Na dan se sme upleniti do 2 kg ribjega drobiža, ki je brez najmanjše lovne mere. 
 4. Ko ribič doseže dovoljen uplen mora zaključiti z ribolovom. 
 5. Skladno z Ribiško gojitvenim načrtom RD Celje je na Šmartinskem jezeru od 01.01.2012 dalje prepovedan uplen krapa s težo nad 5 kg.

Vir: Ribiška družina Celje

adrenalin

nasvet

aktivno

za

dober tek

današnji

počitek

izlet