Jul
24
 1. Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico RD Celje IN veljavnim osebnim dokumentom (v kolikor gre za turističnega ribiča) ALI veljavno člansko izkaznico (v kolikor gre za člana ribiške družine)
 2. Ribolov je dovoljen na celotni površini Šmartinskega jezera razen v označenih drstiščih; prepovedan je ribolov z pontonskega mostu
 3. Ribič mora PRED pričetkom ribolova v ribolovno dovolilnico vpisati datum
 4. V primeru uplena ribe je potrebno to TAKOJ vnesti v ribolovno dovolilnico
 5. Po izpolnitvi dovoljenega dnevnega uplena je potrebno z ribolovom TAKOJ zaključiti
 6. Ribolovna dovolilnica NI prenosljiva na druge osebe
 7. Izvajanje ribolova na Šmartinskem jezeru je dovoljeno od 1.januarja do 31.decembra, v kolikor na jezeru ni ledu ; strogo prepovedan je ribolov z ledu in pod ledom
 8. Ribolov rib roparic je dovoljen le v dnevnem času (od zore do mraka)
 9. Ribolov belic na način UJEMI & VZEMI je dovoljen v dnevnem času (od zore do mraka)
 10. Ribolov krapovcev na način UJEMI & IZPUSTI je dovoljen od zore do mraka 
 11. Izjemoma je dovoljen tudi nočni ribolov (od mraka do zore) krapovcev na način UJEMI & IZPUSTI, a le na za to določenih predelih jezera
 12. Zora nastopi eno uro pred sončnih vzhodom, mrak pa eno uro po sončnem zahodu
 13. Za določitev časa sončnega vzhoda ter zahoda se upoštevajo dnevni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje
 14. Ribič lahko dnevno porabi za krmljenje največ 5 kg hrane, od tega največ 1 kg živalskega izvora. Toliko jo sme imeti tudi dnevno pri sebi
 15. Dovoljen dnevni uplen je do 5kg. Ne glede na prej navedeno je dovoljen uplen ene ribe težje nad 5 kg, oziroma dveh rib s skupno maso nad 5 kg
 16. Z ujeto ribo ravnamo humano in spoštljivo
 17. Vse ujete ribe je potrebno prijemati le z mokrimi rokami
 18. Ujete ribe je potrebno takoj po ulovu izpustiti nazaj v vodo ali jih v primeru uplena takoj humano usmrtiti
 19. Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe je ribič dolžan pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico ali osebni dokument, ribolovni pribor, vabe ter morebiten uplen
 20. Ribič se mora za vodo vesti kulturno
 21. Ob odhodu mora biti ribolovno mestu pospravljeno, smeti pa odstranjene
 22. Strogo prepovedan je lov žab, školjk, rakov in drugih vodnih živali.

adrenalin

nasvet

aktivno

za

dober tek

današnji