Jul
24
 1. Z veljavno dovolilnico je dovoljen samo namenski ribolov krapa in amurja
 2. Ribolov se lahko izvaja z NAJVEČ DVEMA ribolovnima palicama ter ENO navezo z vabo na vsaki palici
 3. Ločimo dnevno in nočno ribolovno dovolilnico za način ujemi & izpusti
 4. Nočni ribolov je dovoljen samo na za to označenih predelih jezera
 5. Ribič, ki izvaja ribolov v nočnem času mora zagotoviti učinkovito in v okolju vidno osvetlitev svojega ribolovnega mesta. Svetlobni snop ne sme biti usmerjen v vodo oz. ne sme služiti privabljanju rib.
 6. Priporočena je uporaba mreže za zajemanje s stranico daljšo od 90 cm in uporaba blazine za tehtanje
 7. Za ribolov se lahko uporablja samo trnek enojček
 8. Prepovedana je uporaba shock-leaderja
 9. Prepovedana je uporaba pletenice kot osnovne ribiške vrvice (dovoljena na spod ali marker palici)
 10. Prepovedana je uporaba naveze ZIG-RIG
 11. Dolžina predvrvice, merjeno od vrtljivke do trnka, je lahko največ 30 cm
 12. Debelina ribiške vrvice mora biti najmanj 0,30 mm
 13. Prepovedano je shranjevanje rib v mrežo čuvarico
 14. Dovoljeno je krmljenje iz čolna, čoln se sme uporabljati tudi za primer reševanja ribe iz vej ali štorov
 15. Dovoljena je uporaba čolna za markiranje in sondiranje
 16. Dovoljena je uporaba daljinsko vodenih modelov plovil z namenom privabljanja rib 
 17. Razvoz vab je prepovedan tako z čolnom kot tudi z daljinsko vodenimi modeli plovil

Po občinskem odloku je taborjenje ob Šmartinskem jezeru prepovedano. Vsakdo ima pravico, da se pred vremenskimi vplivi zaščiti z primernimi sredstvi. Rezerviranje ribolovnih mest ni dovoljeno. Prepovedano je postavljanje kamp prikolic na trasi za nočni ribolov

adrenalin

nasvet

aktivno

za

dober tek

današnji