Jul
24

Ekopool, Gregor Koprivc s.p.
Krekov trg 3
3000 Celje


Viri fotografij: Zupanc Roman, Lončar Štefka, Koprivc Mija, Čretnik Aleš, Nivo d.o.o.


Besedilo o jezeru: Slovenia.info


Članek "Pot ob jezeru" - Štefka Lončar

PROJEKTNA NALOGA:
Izvedba tematskih poti okoli Šmartinskega jezera
NAROČNIK:
MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
VODILNI PARTNER:
GEODETSKI ZAVOD CELJE d.o.o.
Ulica XIV.divizije 10, 3000 Celje
SODELUJOČA PARTNERJA :
Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje
RC  Plan M d.o.o.
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje


Ribištvo: Ribiška družina Celje

adrenalin

nasvet

aktivno

za

dober tek

današnji